Start van de werken: Herinrichting Koning Boudewijnlaan in Hasselt

24 mei 2023

Binnenkort start in Hasselt de vernieuwing van de Koning Boudewijnlaan. Het is de eerste ingreep op de HOV-lijn tussen Hasselt en Maasmechelen. Tussen de Elfde Liniestraat en de Voorstraat krijgt de Koning Boudewijnlaan een totale herinrichting. De werken duren naar verwachting tot begin 2024.

Aantrekkelijke toegangspoort

We vernieuwen de Koning Boudewijnlaan over de volledige breedte.
Op de weghelft langs de oude brandweerkazerne leggen we een dubbelrichtingsfietspad en vrije busbanen aan. In elke rijrichting krijgt de trambus twee smalle betonsporen in een groene bedding.

Aan de kant van het zwembad leggen we een dubbelrichtingsfietspad en een breed voetpad aan. Voor het gemotoriseerd verkeer voorzien we hier opnieuw één rijstrook per richting.

De hele ingreep transformeert de Koning Boudewijnlaan tot een aangename en veilige omgeving voor fietsers en voetgangers. Verschillende bomenrijen en groene bermen maken van de laan een groene stadsentree die dezelfde sfeer uitstraalt als het Kapermolenpark.

Ruimte voor elke weggebruiker

De huidige parkeerzone op de Koning Boudewijnlaan maakt plaats voor twee vrije busbanen met een dubbelrichtingsfietspad en heel wat groen. Ook aan de andere zijde investeren we in veilige en comfortabele ruimte voor de actieve weggebruiker. De langsparkeerstrook vormen we om tot een fiets- en wandelboulevard die we met een bomenrij en groenzone afscheiden van het autoverkeer. 

Om parkeerders tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe situatie zorgen we voor een alternatief in de buurt. Van zodra de parkings op de Koning Boudewijnlaan niet meer beschikbaar zijn, kan je tot eind dit jaar terecht op de site van Park H. Alle info hierover vind je hier op de website van stad Hasselt.

Weinig hinder tijdens de werken

Volgens de huidige planning starten onze werken op maandag 19 juni 2023 en duren ze tot begin volgend jaar. Omdat we een slimme fasering uitwerkten, verwachten we weinig hinder voor het verkeer. Je kan de Koning Boudewijn tijdens de werken immers steeds in beide richtingen blijven gebruiken.

Fase 1

Aan de kant van de oude brandweerkazerne starten we met de aanleg van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad. De parkeerzone richten we in als rijweg voor het gemotoriseerd verkeer met één rijstrook per richting. Zodra we hiermee klaar zijn, plaatsen we alle verkeer tijdelijk op deze helft van de Koning Boudewijnlaan. Lijnbussen halteren tijdelijk aan de kant van de wijk.

Fase 2

Wanneer alle verkeer op de zuidzijde rijdt, vernieuwen we de hele weghelft aan de kant van het Kapermolenpark. We zorgen dat de parking van het zwembad toegankelijk blijft en vrijwaren de Kiss en Ride zone. Fietsers en voetgangers gebruiker de tunnels onder de Koning Boudewijnlaan om over te steken.

Fase 3

In deze laatste fase gebruikt iedereen de nieuw aangelegde infrastructuur aan de kant van het zwembad. Het voetpad, dubbelrichtingsfietspad en de rijweg met een rijstrook in elke richting zijn klaar. Nu rest ons nog enkel de realisatie van de aparte busbedding. Om de werken vlot en veilig uit te voeren, is het fietspad aan de kant van de oude kazerne niet beschikbaar. Je fietst zolang op het dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het zwembad en gebruikt de tunnels om de Koning Boudewijnlaan te kruisen.

Parkeren in Hasselt @ Park H

Met dit project verdwijnen de parkeerplaatsen op de Koning Boudewijnlaan. Vanaf half juni gaat het meteen om alle plekken aan de kant van de vroegere brandweerkazerne. Wanneer de werken aan de parkzijde starten (fase 2), valt ook het doek over de langsparkeerstrook. Deze maakt plaats voor een dubbelrichtingsfietspad van 3 meter en voetpad van 2 meter. 

Parkeerders kunnen vanaf half juni terecht op Park H. Tot eind 2023 kan je tussen 6 uur en 22 uur gratis gebruik maken van parking C. Volg de borden “Parkeren in Hasselt @ Park H”. Inrijden doe je aan de slagboom van de Versuz op de Trichterheideweg. Voor meer info surf je naar de website van de stad Hasselt.