Campus Diepenbeek

Campus Diepenbeek is een belangrijke bestemming voor studenten, bezoekers en werknemers van de campus. De site is bovendien volop in ontwikkeling en zal de komende jaren nog sterk groeien.

Met de nieuwe trambusverbinding bereik je vlot de campus vanuit Hasselt, Genk en Maasmechelen. Ook pendelen tussen de campus aan de Elfde-Liniestraat en de campus in Diepenbeek kan binnenkort met de trambus

Trambus als onderdeel van de nieuwe 'ecocampus'

De komst van de trambus past binnen het masterplan dat de provincie Limburg heeft opgesteld voor de campus in Diepenbeek. Die wordt op termijn omgevormd tot autoluwe campus, met een groene parkboulevard en meer ruimte voor de voetganger, fietser en het openbaar vervoer.

Met de komst van de trambus ondergaat ook de campus zelf een metamorfose. Naast een eigen trambusbaan, wordt de campus van Diepenbeek een belevingsvolle ontmoetingsplek met veel groen. De halte komt in het hart van de campus, centraal tussen de verschillende hogescholen en de universiteit.

7 dingen die je moet weten over de trambus op de campus

toekomstkaart voor de campus diepenbeek in het jaar 2026, na de werken voor de trambus

1. De (tram)bushalte als centrale campuslobby

De halte wordt de ontvangstlobby van de campus. Je stapt er vlot en zonder tijd te verliezen over van de ene (tram)bus op de andere, of je maakt gebruik van de fiets- en andere deelsystemen. De fietshersteldienst VEDO krijgt er een eigen paviljoen.

 

2. Directe trambusverbinding Hasselt – Campus Diepenbeek

Tussen de Campus Elfde Linie en Campus Diepenbeek rijdt de trambus eerst op eigen bedding op de Universiteitslaan. Via een nieuwe brug over de Demer rijdt de trambus de campus binnen: dit tracé verkort de reistijd tegenover de bestaande busverbinding. De verbinding met de Ginderoverstraat legt de eerste steen voor de trambuslijn richting het centrum van Diepenbeek en wordt op korte tijd alvast gebruikt door het regulier busverkeer.

 

3. De trambus rijdt op de autovrije Agoralaan

Via de Agoralaan rijdt de trambus de campus binnen, met het nieuwe poortgebouw en bushalte als toegangspoort. Het wordt een aangename parkboulevard, waar ook de trambus zal rijden op een eigen, groene bedding. De rotonde aan de Agoralaan wordt een viertakskruispunt, waarvan één tak exclusief voor de (tram)bussen. Zij krijgen ook voorrang dankzij slimme verkeerslichten.

Wagens worden via de nieuwe ontsluitingsweg rond het groene hart van de campus geleid. Parkeren kan in de verschillende parkings en parkeergebouwen in de rand.

4. Vlot en veilig naar de campus via de fietssnelweg

Vanuit Hasselt fiets je de campus binnen via de fietssnelweg. Die loopt parallel aan de trambusbedding en wordt verbreed. Vanuit Genk fiets je langs de autovrije Agoralaan. Ook vanuit de Ginderoverstraat, langs de nieuwe trambusbaan, bereik je voortaan veilig het hart van de campus.

5. Een vernieuwd wandelnetwerk verbindt de deelcampussen

Er komt een nieuwe, brede wandelboulevard langs de grote parking. Hij verbindt de centrale campuslobby met de Health Campus, de UCLL-campus en het Wetenschapspark. De fiets-en voetgangersverbinding tussen de campuslobby en PXL wordt verbeterd. Het nieuwe wandelpad langs de vijver maakt dan weer de verbinding met de Bouwcampus.

6. De Demervallei tot zijn recht

De nieuwe trambusbedding wordt maximaal ingebed in het (natte) landschap: langs de trambusbedding worden nieuwe bomenrijen en hagen aangeplant. De trambusbedding wordt grotendeels aangelegd in sporenbeton. Het beperken van de verharding draagt bij aan duurzaam waterbeheer. Kruisingen met beken worden ingericht als volwaardige ecopassages.

 

7. Verder richting Genk op vrije busbaan

Vanuit de campus van Diepenbeek rijdt de trambus verder over de N702 (Boudewijnlaan). De vrijliggende busbaan werd reeds aangelegd op de pechstrook tussen de Ginderoverstraat en de N76.

 

Werken en omleidingen

Begin 2025 starten de werken aan de nieuwe campus.
Hoe je op de campus geraakt? Waar je kan parkeren?
Waar er precies gewerkt zal worden?

Ontdek de trambus in je gemeente

De trambus maakt de verbinding tussen Hasselt, Campus Diepenbeek, Genk en Maasmechelen. Elk van deze steden kent een eigen dynamiek, ruimtelijke structuur en heeft tal van voorzieningen. Klik op je gemeente voor meer gedetailleerde info.

“Campus Diepenbeek vormt een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de nieuwe verbinding. Omdat de campus fungeert als een belangrijk overstapknooppunt, biedt dit duurzame vervoersmiddel een antwoord op een aantal mobiliteitsvraagstukken. Denk maar aan de parkeerdruk of het aanbieden van alternatieven voor de auto. Bovendien biedt de HOV-lijn de mogelijkheid tot een vlotte en snelle verbinding met de buitenregio’s van de Provincie Limburg, zo ook het Maasland via Maasmechelen.”

gemeente Diepenbeek