Team

De Vlaamse overheid duidde De Werkvennootschap aan om de realisatie van de trambus voor te bereiden. Samen met een geselecteerd studieteam bestaande uit Tractebel Engineering NV, Arcadis Belgium NV, Common Ground, MAAT-Ontwerpers, Ecorys en Granstudio onderzoeken zij momenteel hoe de nieuwe verbinding het best en het snelst gerealiseerd kan worden.

Tom Willems

De Werkvennootschap, 
Integraal projectleider

“De vrije of eigen bedding voor de trambus tussen Hasselt en Maasmechelen biedt de beste garantie op een vlotte doorstroming en dus op een betrouwbaar en hoogwaardig openbaar vervoer. Bovendien is het een slimme en duurzame investering met het oog op toekomstige ontwikkelingen.”

Kirsten Peeters

De Werkvennootschap,
 Technisch projectleider

“Stapsgewijs kunnen we nieuwe stukken vrije busbaan aanleggen en meteen in gebruik nemen. Zo kan het traject van de trambus steeds sneller afgelegd worden.”

Natalie Craeghs

Studieteam, Projectmanager

“Als expert en inwoner van de regio besef ik als geen ander hoezeer Limburg nood heeft aan bijkomende en betrouwbare openbaar vervoerverbindingen tussen de verschillende steden.”

Stephan Van Den Langenbergh

Studieteam, Integraal projectleider

“Innovatie zit in het Limburgs dna. Dat kan hand in hand gaan met meer duurzaamheid. Dit project wil daar een voorbeeld van zijn.” 

Tara Op de Beeck

Studieteam, Ruimtelijk ontwerp en architectuur

Een project als dit is niet enkel een mobiliteitsproject, maar ook een ruimtelijk project. Bij het inrichten van het tracé ontstaan tal van mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Wim Smolders

Studieteam, Technisch projectleider

“Ik ben trots te kunnen meewerken aan een van de grote investeringsprojecten die in Limburg eindelijk gerealiseerd worden”.

Marijn Struyf

De Werkvennootschap, Communicatiemanager

“De omgeving betrekken bij dit project is noodzakelijk. De lokale kennis op het terrein willen we zo sterk mogelijk benutten.’’

Jasper De Grauwe

Studieteam, Stakeholdermanager

“We kunnen en willen dit project niet realiseren zonder input van de betrokken gemeenten, organisaties en burgers. We zetten dan ook sterk in op participatie en communicatie.”