Herinrichting Koning Boudewijnlaan in Hasselt 

In Hasselt zijn de werken aan de vernieuwing van de Koning Boudewijnlaan gestart. Het is de eerste ingreep op de HOV-lijn tussen Hasselt en Maasmechelen. Tussen de Elfde Liniestraat en de Voorstraat krijgt de Koning Boudewijnlaan een totale herinrichting. De werken duren naar verwachting tot begin 2024. 

Status

afgerond

Werfperiode

19 juni 2023 tot (voorzien) begin 2024

Plaats

Koning Boudewijnlaan in Hasselt

Huidige fase

fase 2

Wat en waarom

Wat verandert er concreet

    • We vernieuwen de Koning Boudewijnlaan over de volledige breedte.  
    • Op de weghelft langs de oude brandweerkazerne leggen we een dubbelrichtingsfietspad en vrije busbanen aan. In elke rijrichting krijgt de trambus twee smalle betonsporen in een groene bedding. 
    • Aan de kant van het zwembad leggen we een dubbelrichtingsfietspad en een breed voetpad aan. Voor het gemotoriseerd verkeer voorzien we hier opnieuw één rijstrook per richting. 
    • De hele ingreep transformeert de Koning Boudewijnlaan tot een aangename en veilige omgeving voor fietsers en voetgangers. Verschillende bomenrijen en groene bermen maken van de laan een groene stadsentree die dezelfde sfeer uitstraalt als het Kapermolenpark. 
    • De huidige parkeerzone op de Koning Boudewijnlaan maakt plaats voor twee vrije busbanen met een dubbelrichtingsfietspad en heel wat groen. Ook aan de andere zijde investeren we in veilige en comfortabele ruimte voor de actieve weggebruiker. De langsparkeerstrook vormen we om tot een fiets- en wandelboulevard die we met een bomenrij en groenzone afscheiden van het autoverkeer.  

Timing en fasering

De werken zijn gestart in juni 2023, het einde is voorzien tegen begin 2024. Omdat we een slimme fasering uitwerkten, verwachten we weinig hinder voor het verkeer. Je kan de Koning Boudewijnlaan tijdens de werken immers steeds in beide richtingen blijven gebruiken. 

Fase 1: 
Aan de kant van de oude brandweerkazerne starten we met de aanleg van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad. De parkeerzone richten we in als rijweg voor het gemotoriseerd verkeer met één rijstrook per richting. Zodra we hiermee klaar zijn, plaatsen we alle verkeer tijdelijk op deze helft van de Koning Boudewijnlaan. Lijnbussen halteren tijdelijk aan de kant van de wijk.

 

Fase 2: 
Wanneer alle verkeer op de zuidzijde rijdt, vernieuwen we de hele weghelft aan de kant van het Kapermolenpark. We zorgen dat de parking van het zwembad toegankelijk blijft en vrijwaren de Kiss & Ride zone. Fietsers en voetgangers gebruiken de tunnels onder de Koning Boudewijnlaan om over te steken.

 

Fase 3:
In deze laatste fase gebruikt iedereen de nieuw aangelegde infrastructuur aan de kant van het zwembad. Het voetpad, dubbelrichtingsfietspad en de rijweg met een rijstrook in elke richting zijn klaar. Nu rest ons nog enkel de realisatie van de aparte busbedding. Om de werken vlot en veilig uit te voeren, is het fietspad aan de kant van de oude kazerne niet beschikbaar. Je fietst zolang op het dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het zwembad en gebruikt de tunnels om de Koning Boudewijnlaan te kruisen.

 

Impact en hinder

Parkeren in Hasselt @ Park H 

Met dit project verdwijnen de parkeerplaatsen op de Koning Boudewijnlaan. Vanaf 19 juni gaat het om de parkeerzone aan de kant van de vroegere brandweerkazerne. Wanneer de werken aan de parkzijde starten (fase 2), verdwijnt ook de langsparkeerstrook aan de kant van het zwembad. Hier leggen we een dubbelrichtingsfietspad van 3 meter en voetpad van 2 meter breed aan.   

Parkeerders kunnen terecht op een vervangparking op de site van Park H. Je kan inrijden tussen 6 uur en 22 uur en gratis parkeren op de parkeerzone langs de Universiteitslaan. Let op! De gratis regeling geldt enkel als je aan de slagboom van de Versuz inrijdt. Deze slagboom bevindt zich t.o.v. de bushalte ‘P&R Grenslandhallen’ op de Trichterheideweg, kortbij het kruispunt met de Universiteitslaan.  

Voor doorgaand verkeer is er geen hinder. Zowel fietsers als automobilisten kunnen de Koning Boudewijnlaan in beide richtingen blijven gebruiken. 

Voor meer info over de vervangparking met gratis gebruik van de bus surf je naar de website van de stad Hasselt.

Door de werken aan de Koning Boudewijnlaan in Hasselt kan je er niet meer parkeren, maar er is een alternatief. Je kan terecht op een vervangparking op de site van Park H. Je kan inrijden tussen 6 uur en 22 uur en gratis parkeren op de parkeerzone langs de Universiteitslaan. Hoe je dat doet, zie je hier! 

Contacteer ons bij vragen

Wil je meer weten over de geplande werken of heb je vragen over de hinder en impact? Neem dan contact op via het e-mailadres info@hovhasseltmaasmechelen.be, of via het contactformulier op de contactpagina.