Vrije busbanen voor N702 Boudewijnlaan in Diepenbeek

Vanaf 7 augustus 2023 werken we op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. Tussen de Ginderoverstraat en de Westerring leggen we over een afstand van 4 km vrije busbanen aan. Het is de tweede ingreep op de HOV-lijn tussen Hasselt en Maasmechelen om de elektrische trambus zo snel mogelijk te kunnen inzetten.    

Status

afgerond

Werfperiode

7 augustus tot voorjaar 2024

Plaats

Boudewijnlaan in Diepenbeek

Huidige fase

fase 3

Wat en waarom

 

Welke aanpassingen voeren we uit

  • Aan weerszijden van de Boudewijnlaan vormen we de pechstrook om tot een volwaardige aparte busbaan.
  • De middenberm wordt versmald om de nodige breedte voor busbaan met twee rijstroken te bekomen. Zo kan alle verkeer veilig rijden.
  • De op- en afritten voor de Havenlaan (brug over de Boudewijnlaan) worden verlengd.
  • Aan de Kempenstraat/Lentestraat, die aansluit op de zuidzijde van de Boudewijnlaan, worden de afslagstrook en de invoegstrook langer.
  • Op het deel tussen de Ginderoverstraat en de brug van de Havenlaan verlagen we de toegelaten snelheid naar maximum 90km/u.
  • We versterken het groene karakter van de Boudewijnlaan met de aanplanting van 109 extra bomen in de middenberm.

Timing en fasering

De werken duren van maandag 7 augustus tot voorjaar 2024. Door de uitvoering in fasen op te delen, houden we de verkeershinder beperkt.

Fase 1:
Tijdens de maand augustus voert de aannemer aanpassingswerken uit aan de pechstroken en buitenbermen. Ook worden de op- en afritten van de Havenlaan verlengd. De werken vinden aan beide zijden van de weg plaats via het principe van mobiele werfzones. Daarbij wordt telkens over een lengte van een paar honderd meter gewerkt.

Fase 2:
In september passen we de rijstroken en de middenberm aan op de weghelft van Hasselt richting Genk (zuidzijde Boudewijnlaan). Verkeer naar Genk krijgt een rijstrook op de pechstrook + een rijstrook op de andere weghelft (via doorsteken door de middenberm). Op de weghelft waar we niet werken, zijn er dus drie rijstroken: twee in de normale richting (op pechstrook en rechterstrook) en één in de andere richting.

Fase 3:
Vanaf oktober gebeurt hetzelfde aan de noordzijde van de Boudewijnlaan. We werken dan op de weghelft van Genk naar Hasselt en verkeer kan opnieuw over vier versmalde rijstroken door. Nu rijdt verkeer richting Hasselt op de pechstrook naast de werken én op een rijstrook aan de andere weghelft via doorsteken door de middenberm aan het begin en op het einde van de werfzone.

Fase 4:
Tijdens twee weekends in het voorjaar krijgt de Boudewijnlaan een gloednieuwe bovenlaag in asfalt met rijwegmarkeringen. Per weekend voert de aannemer de asfalt- en markeringswerken uit op één volledige weghelft. Verkeer beschikt dan over één rijstrook per richting op de andere weghelft. 

 

Impact en hinder

Tijdens de volledige duur van de werken voeren we een snelheidsbeperking in.

Vanaf 7 augustus (fase 1) rijdt het verkeer plaatselijk over één rijstrook voorbij de mobiele werfzones. Wanneer de mobiele werfzone de bypass van de Boudewijnlaan naar de Nieuwstraat (richting Diepenbeek) inneemt, moet verkeer vanuit Hasselt rechtdoor de Henry Fordlaan op en de rotonde gebruiken om te keren. Vervolgens kan men linksaf de Nieuwstraat inrijden. 

In september (fase 2) is de Kempenstraat/Lentestraat afgesloten van de Boudewijnlaan. Zo vermijden we gevaarlijke situaties met het verkeer dat op de pechstrook rijdt (van Hasselt richting Genk). De aansluiting met de Ginderoverstraat blijft wel beschikbaar (rechts-in / rechts-uit). 

Tijdens fase 2 en fase 3 moet het verkeer over vier versmalde rijstroken de projectzone voorbij. Op de weghelft waar we werken is slechts één rijstrook beschikbaar (aan de buitenzijde). De tweede rijstrook brengen we via een doorsteek door de middenberm op de andere weghelft. Let op dat je vanaf hier niet naar de Havenlaan kan. 

Tijdens de weekends van de asfaltwerken (fase 4) herleiden we het verkeer van vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 6 uur naar 1 rijstrook per richting. Dit op de beschikbare weghelft van de Boudewijnlaan. De andere weghelft is dan afgesloten, inclusief de aan die kant gelegen op- en afrit van de Havenlaan.

Contacteer ons bij vragen

Wil je meer weten over de geplande werken of heb je vragen over de hinder en impact? Neem dan contact op via het e-mailadres info@hovhasseltmaasmechelen.be, of via het contactformulier op de contactpagina.