Vlot van Hasselt tot in Maasmechelen

Mobiliteit in Limburg

De provincie Limburg is in volle ontwikkeling. Daarbij wordt volop ingezet op zowel innovatie als duurzaamheid. Het openbaar vervoer kan niet achterblijven en moet net mee een voortrekker zijn. Hoogwaardig openbaar vervoer kan een katalysator zijn van een nieuwe manier van reizen, wonen en werken. Maar vandaag neemt men in Limburg, meer dan in andere provincies, de auto voor veel verplaatsingen.

Willen we de provincie Limburg verduurzamen én klaar maken voor de toekomst, dan is het noodzakelijk dat meer mensen het openbaar vervoer nemen. En als we willen dat meer mensen het openbaar vervoer nemen, dan hebben we nood aan hoogwaardig openbaar vervoer.

Het tracé

De trambus zal rijden van Hasselt tot Maasmechelen met de volgende haltes

Om het kwartier kan je de trambus nemen!

Dat is de grootste troef.

Je hoeft bijna niet meer op je horloge te kijken en
je kan sneller overstappen op andere bussen en treinen.

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)

Maar wat is dat?

Moderne regio’s zetten volop in op goede verbindingen tussen steden die zorgen voor een nieuwe dynamiek, meer (jonge) bezoekers aantrekken en plaats geven aan creatieve hubs en ondernemerschap.

Hoogwaardig openbaar vervoer is méér dan een verbinding tussen a en b: de flexibiliteit, de aansluitingen, de mogelijkheden en het comfort op het voertuig tellen evenzeer mee.

Trambus?

In 2019 besliste de Vlaamse regering in haar regeerakkoord om op korte termijn een trambus te realiseren tussen Hasselt en Maasmechelen. Een trambus combineert de troeven van een bus met die van een tram. Het voertuig is net als een bus flexibel en heeft de afmetingen en het comfort van een tram.

De nieuwe trambus zal zo veel mogelijk in een eigen bedding rijden. Door deze vrije bedding wordt de trambus niet gehinderd door het andere verkeer en ontstaat een performant openbaar vervoersysteem, dat stipt kan rijden en betrouwbaar is. Een vlakke ondergrond en weinig bochtenwerk onderweg zorgen ervoor dat het comfortniveau van de reiziger verhoogt.

Om zo min mogelijk nieuwe open ruimte te verharden, leggen we de trambusbaan maximaal aan binnen het bestaande openbaar domein en gaan hierbij op zoek naar ruimtelijke kansen om de leefkwaliteit van de omgeving te verhogen.

Nu starten

De Limburger wacht al te lang op deze verbinding. Daarom besliste de Vlaamse regering om op dit tracé versneld trambussen in te zetten. Deze trambus zal in een maximaal vrije bedding rijden, die stelselmatig uitgebreid wordt. Zo kunnen we op korte termijn snelle, noodzakelijke verbindingen realiseren die ook voor de verre toekomst alle opties openlaten.

  1. Via verschillende quickwins kunnen we de bestaande buslijn 45 vlotter later doorstromen, zonder al te veel bijkomend studiewerk, tijdsintensieve procedures of grote investeringen.
  2. We maken intussen werk van het realiseren van een maximaal vrije bedding voor de trambus. Die zal stapsgewijs gerealiseerd worden. Verwacht wordt dat de eerste trambus zal kunnen rijden in 2024.
  3. De vrije bedding laat voor de lange termijn alle opties open om eventueel nieuwe voertuigtechnologieën in te zetten.

Het Spartacusplan

Al in 2004 werd een toekomstplan voor openbaar vervoer in Limburg voorgesteld door De Lijn en de NMBS: het Spartacusplan. Het voorzag een forse reizigersgroei door efficiënt en kwalitatief openbaar vervoer aan te bieden dat concurrentieel zou zijn met de personenwagen. Er werden drie snelle verbindingen gedefineerd om de provincie Limburg beter te ontsluiten:

  • Lijn 1: Hasselt – Maastricht
  • Lijn 2: Hasselt – Maasmechelen
  • Lijn 3: Hasselt – Noord-Limburg

Een kleine 15 jaar later is er nu de doorstart voor de verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen. In 2020 gaf de Vlaamse Regering De Werkvennootschap de opdracht om versneld een trambus te realiseren. De nieuwe HOV-verbinding moet een kwaliteitsvol en aantrekkelijk alternatief voor de wagen worden.

In je buurt

De trambus maakt de verbinding tussen Hasselt, Campus Diepenbeek, Genk en Maasmechelen. Elk van deze steden kent een eigen dynamiek, ruimtelijke structuur en heeft tal van voorzieningen. 

Naar je werk

De regio kent ook heel wat bedrijventerreinen en innovatiehubs. Ze worden verbonden door het kanaal, treinsporen of snelwegen en hebben vaak een sterke link met het historisch verleden.

Het gebied Hasselt-Genk vormt een belangrijke tewerkstellingspool voor de regio. Dat kunnen we ook zien in de toestroom van pendelaars. Door de goede verbinding met Nederland, Brussel en Leuven zien we ook heel wat verplaatsingen naar buiten de regio.

Naar school

Er zijn verschillende schoolkernen in de regio. Hasselt vormt een belangrijke pool voor leerlingen die niet in hun eigen gemeente school lopen. Zowel openbaar vervoer als een goed aanvullend fietsnetwerk kunnen er voor zorgen dat leerlingen veilig van en naar school kunnen pendelen.

Daarnaast is de aanwezigheid van hogescholen en universiteiten in het arrondissement van Hasselt, Campus Diepenbeek meegerekend, een belangrijke aantrekking voor de regio en daarbuiten. De HOV-verbinding is dan ook belangrijk voor studenten van het hoger onderwijs.

Enkele interessante cijfers

Als we de voorziene quick wins realiseren langs het voorziene tracé, telt reeds 50% van het tracé een vrije bedding. Dat kan dus relatief snel en eenvoudig.

kilometer telt het traject van Hasselt tot Maasmechelen.

verbindingen telt het oorspronkelijke Spartacusplan: één tussen Hasselt en het noorden van Limburg, één naar Maasmechelen en één naar Maastricht.