over het project

Vlot van Hasselt tot in Maasmechelen

Er komt een nieuwe verbinding voor een elektrische trambus tussen Hasselt en Maasmechelen. Dit hoogwaardig openbaar vervoer zal Hasselt, Campus Diepenbeek, Genk en Maasmechelen efficiënt met elkaar verbinden. De trambus zal zorgen voor meer duurzame verplaatsingen in Limburg.

Mobiliteit in Limburg

De provincie Limburg is in volle ontwikkeling. Daarbij wordt volop ingezet op zowel innovatie als duurzaamheid. Het openbaar vervoer kan niet achterblijven en moet net mee een voortrekker zijn. Hoogwaardig openbaar vervoer kan een katalysator zijn van een nieuwe manier van reizen, wonen en werken. Maar vandaag neemt men in Limburg, meer dan in andere provincies, de auto voor veel verplaatsingen.

Willen we de provincie Limburg verduurzamen én klaar maken voor de toekomst, dan is het noodzakelijk dat meer mensen het openbaar vervoer nemen. En als we willen dat meer mensen het openbaar vervoer nemen, dan hebben we nood aan hoogwaardig openbaar vervoer.

Het Spartacusplan omvat 3 lijnen. De provinciehoofdstad Hasselt vormt de uitvalsbasis. Lijn 1 zal sporen tussen Hasselt en Maastricht (NL), Lijn 2 rijdt tussen Hasselt en Maasmechelen, en Lijn 3 of Noord-Zuid Limburg zal rijden tussen Hasselt en Pelt.

Langs waar passeert de trambus?

Op deze kaart zie je het tracé van de nieuwe verbinding voor de trambus tussen Hasselt, Diepenbeek Campus, Genk en Maasmechelen. Het tracé is in totaal 39 kilometer lang en stopt aan 14 haltes. Om het kwartier zal je de trambus kunnen nemen! Dat is de grootste troef. Je hoeft bijna niet meer op je horloge te kijken en je kan sneller overstappen op andere bussen en treinen.

De trambus zal rijden van Hasselt tot Maasmechelen met de volgende haltes

HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Maar wat is dat?

Moderne regio’s zetten volop in op goede verbindingen tussen steden die zorgen voor een nieuwe dynamiek, meer (jonge) bezoekers aantrekken en plaats geven aan creatieve hubs en ondernemerschap.

Hoogwaardig openbaar vervoer is méér dan een verbinding tussen a en b: de flexibiliteit, de aansluitingen, de mogelijkheden en het comfort op het voertuig tellen evenzeer mee.

Trambus?

In 2019 besliste de Vlaamse regering in haar regeerakkoord om op korte termijn een trambus te realiseren tussen Hasselt en Maasmechelen. Een trambus combineert de troeven van een bus met die van een tram. Het voertuig is net als een bus flexibel en heeft de afmetingen en het comfort van een tram. 

Zoveel mogelijk op eigen bedding

De nieuwe trambus zal zo veel mogelijk in een eigen bedding rijden. Door deze vrije bedding wordt de trambus niet gehinderd door het andere verkeer en ontstaat een performant openbaar vervoersysteem, dat stipt kan rijden en betrouwbaar is. Een vlakke ondergrond en weinig bochtenwerk onderweg zorgen ervoor dat het comfortniveau van de reiziger verhoogt.

Om zo min mogelijk nieuwe open ruimte te verharden, leggen we de trambusbaan maximaal aan binnen het bestaande openbaar domein en gaan hierbij op zoek naar ruimtelijke kansen om de leefkwaliteit van de omgeving te verhogen.

Trambus zo snel mogelijk inzetten

De Limburger wacht al te lang op deze verbinding. Daarom besliste de Vlaamse Regering om op dit tracé versneld trambussen in te zetten. De trambus zal zoveel mogelijk op een vrije bedding rijden, die stelselmatig uitgebreid wordt. Een vrije bedding aanleggen voor de nieuwe trambus vraagt heel wat infrastructuurwerken. We zetten alles op alles om de trambus tussen Hasselt en Maasmechelen zo snel mogelijk in te zetten. Dit doen we door gefaseerd te werk te gaan.

Troeven van het project

Herkenbare haltearchitectuur

Een lichte houten luifelstructuur wordt kenmerkend voor de haltes. De luifel is flexibel en kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de halteomgeving. De perrons, schuilinfrastructuur en de fietsenstallingen krijgen telkens één aansluitend dak. Zo kan je bij regen of wind schuilen.

Fietsers en voetgangers

De aanleg van een nieuwe bedding biedt op heel wat plaatsen kansen om de infrastructuur te verbeteren. Bij elke heraanleg bekijken we hoe we de omgeving veiliger en aangenamer kunnen maken voor voetgangers en fietsers.

Meer groen bij de aanleg van het nieuwe tracé

Het openbaar domein gaat op heel wat plaatsen op de schop. Bij de plannen voor de herinrichting trekken we de kaart van vergroening. We vangen zoveel mogelijk regenwater op en laten die infiltreren in de bodem.

Van trambus op deelfiets aan Hoppinpunt

De trambus wordt een belangrijk duurzaam transportmiddel. Afhankelijk van het Hoppinpunt vind je er een ruime fietsenstalling, plaatsen voor deelwagens, deelfietsen, en/of routes naar nabije parkings. Dit is een plek waar je vlot kan overstappen op andere vervoermiddelen om tot op je eindbestemming te geraken. Zo wordt combimobiliteit gestimuleerd.

Enkele interessante cijfers

Als we de voorziene quick wins realiseren langs het voorziene tracé, telt reeds 50% van het tracé een vrije bedding. Dat kan dus relatief snel en eenvoudig.

kilometer telt het traject van Hasselt tot Maasmechelen.

verbindingen telt het oorspronkelijke Spartacusplan: één tussen Hasselt en het noorden van Limburg, één naar Maasmechelen en één naar Maastricht.

Ontdek de trambus in je gemeente

De trambus maakt de verbinding tussen Hasselt, Campus Diepenbeek, Genk en Maasmechelen. Elk van deze steden kent een eigen dynamiek, ruimtelijke structuur en heeft tal van voorzieningen. Klik op je gemeente voor meer gedetailleerde info.