Vooruitblik naar 2023

21-12-2022

Terugblik op 2022

Eerste omgevingsvergunningen ingediend

Er is in 2022 hard gewerkt aan het dossier van de trambusverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen. Het volledige tracé aanleggen vraagt heel wat studiewerk, procedures en investeringen. Bedoeling is om de trambus in 2024 al op zijn eerste stukken eigen bedding te laten rijden. In elke gemeente waar de trambus rijdt kan er versneld een deel van het tracé aangelegd worden. Het studieteam zat aan de tekentafel om die segmenten uit te werken. Tijdens werksessies en bilaterale overlegmomenten met alle actoren werden de ontwerpen nog verfijnd en bijgeschaafd. Met resultaat! Afgelopen najaar werden de eerste drie omgevingsvergunningen ingediend: in september voor een segment van de Koning Boudewijnlaan in Hasselt, in oktober voor de N702 in Diepenbeek en de N75 in Genk.

In dialoog

In het najaar trokken we naar de bewoners van Hasselt, Diepenbeek, Genk en Maasmechelen met een reizende infostand. Het studieteam dat de plannen voor de nieuwe trambusverbinding uittekent was aanwezig om uitleg te geven en alle vragen te beantwoorden. Ze hadden een overzichtskaart mee van het tracé en detailkaarten. De rondreizende tentoonstelling kon op heel wat belangstelling rekenen.

In Maasmechelen vond in november een participatieavond plaats over de eindhalte voor de nieuwe trambus tussen Hasselt en Maasmechelen.  Het ontwerp voor de eindhalte aan Terhills en de heraanleg van de omgeving werd besproken en de circulatie van het verkeer in de buurt. Bewoners konden ook suggesties doen over de inrichting van enkele stukjes van de publieke ruimte.  

Vooruitblik naar 2023

Eerste spadesteek

In 2023 zullen de eerste werken starten om de trambus op z’n eigen bedding te laten rijden. De eerste spadesteek wordt verwacht in de eerste helft van 2023. Dan gaat de eerste quick win in uitvoering op grondgebied Hasselt. Kort daarna volgen er werken in Diepenbeek en Genk. Deze werken zijn goed voor in totaal 6,75 km van het tracé. We vatten ze kort samen.

Hasselt

Het segment van de Koning Boudewijnlaan tussen de Elfde Liniestraat en de Voorstraat wordt heringericht. Er wordt een vrije bedding aangelegd en de weg krijgt een veel groener en veiliger karakter. Er komt ook een Hoppinpunt ter hoogte van de Elfde Liniestraat.

Campus Diepenbeek

Op het stuk van de Universiteitslaan (N702) vanaf de Ginderoverstraat tot aan de N76 wordt al een deel van het tracé aangelegd. De trambus krijgt een vrije bedding door de pechstrook langs weerszijden van de weg om te vormen tot busbaan en de middenberm te versmallen. Het wegdek wordt anders ingericht: in de twee richtingen komt een dubbele rijbaan met een aparte bedding.

Genk

Het gedeelte van de Europalaan tussen de Oosterring (N750) en de E314 gaat op de schop. De bestaande pechstroken langsheen de rijweg worden omgevormd tot een vrije bedding. Daarop zal de trambus ongehinderd door ander verkeer kunnen rijden.

Begin- en eindhalte

In 2023 zullen de werken starten voor de beginhalte aan station Hasselt en de eindhalte Terhills in Maasmechelen. Het is ook de plek waar de trambussen kunnen laden, de voertuigen rijden namelijk volledig elektrisch.

Doortochten uittekenen

In 2023 werkt het studieteam verder aan de doortochten doorheen de kernen van de steden en gemeenten. Dit zijn soms heel ingrijpende werken waardoor er meer studiewerk nodig is. De plannen worden uitgetekend en bijgeschaafd. Dit gebeurt telkens in nauw overleg met alle betrokken actoren.

Welk type voertuig

In 2023 zal ook meer duidelijkheid komen over hoe de trambus er precies zal uitzien en wie hem zal bouwen. De trambus combineert de troeven van een bus en een tram. Het voertuig is net als een bus flexibel, maar heeft het extra comfort van een tram.

De trambus rijdt niet op sporen, maar wel zo veel mogelijk op een eigen bedding. Dankzij de vlakke ondergrond van die bedding, voelt reizen met de trambus erg comfortabel. De vloer van het voertuig sluit naadloos aan op de perrons, zo kan je vlot in- en uitstappen.

We houden u op de hoogte!

 

Ook in 2023 doen we heel wat inspanningen om iedereen te informeren over de vorderingen van de nieuwe trambusverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen: via onze nieuwsbrief, onze website, sociale media en publieksmomenten.