Openbaar onderzoek voor heraanleg N75

09-11-2022

Er is een eerste omgevingsvergunning aangevraagd voor een deel van het tracé van de nieuwe trambusverbinding op Genks grondgebied. Concreet gaat het om infrastructuurwerken op de N75. Het openbaar onderzoek liep van 2 november 2022 tot 1 december 2022. 

Om de elektrische trambus tussen Hasselt en Maasmechelen zo snel mogelijk te kunnen inzetten, worden eerst een aantal quick wins uitgevoerd. Eén daarvan is de N75 in Genk.

 

 

Welke werken?

Er worden busbanen aangelegd op de Europalaan op het gedeelte tussen de Oosterring (N750) en de E314. De bestaande pechstroken langsheen de rijweg (van 2 rijstroken in elke richting) worden omgevormd tot een vrije bedding. Daarop zal de trambus ongehinderd door ander verkeer kunnen rijden. De aansluitingen van de Neerzijstraat en Brakenstraat op de N75 blijven behouden. ook het aantal rijstroken voor auto’s en vrachtwagens blijft behouden.

Er zijn aanpassingswerken nodig aan de rijweg en de taluds ter hoogte van de kruising Waterstraat. De werken bieden de kans om het regenwater op de N75, dat momenteel in de riool belandt , af te koppelen en te laten infiltreren in de bodem. Grachten en een plaatselijke riolering zorgen voor een duurzamer waterbeheer.

 

Stand van zaken

De vergunningsaanvraag is ingediend en het openbaar onderzoek liep van 2 november 2022 tot 1 december 2022. Alle info over de omgevingsvergunning vind je hier.