Omgevingsvergunning voor N702 is goedgekeurd

06-04-2023

De omgevingsvergunning voor de N702 in Diepenbeek werd eind 2022 aangevraagd en is in het voorjaar van 2023 goedgekeurd. 

Er is een omgevingsvergunning goedgekeurd voor een deel van het tracé van de nieuwe trambusverbinding op Diepenbeeks grondgebied. Concreet gaat het om infrastructuurwerken op een deel van de Universiteitslaan (N702).

Om de elektrische trambus tussen Hasselt en Maasmechelen zo snel mogelijk te kunnen inzetten, worden eerst een aantal quick wins uitgevoerd. In Diepenbeek wordt op het stuk van de Universiteitslaan (N702) vanaf de Ginderoverstraat tot aan de N76 al een deel van het tracé aangelegd. 

Voor de werken is de procedure voor het aanstellen van een aannemer lopende. De aannemer zal spoedig aangesteld worden zodat de voorbereidingen voor de uitvoering van de werken kunnen starten. Zodra de startdatum van de werken gekend is, volgt er opnieuw communicatie.

Welke werken?

Er komt een vrije trambusbedding door de pechstrook langs weerszijden van de weg om te vormen, samen met een beperkte versmalling van de middenberm.   

De toplaag van het asfalt wordt afgefreesd en op enkele plaatsen wordt de volledige baan opengebroken. Het wegdek wordt anders ingericht: in de twee richtingen komt een dubbele rijbaan met een eigen bedding voor de bus. 

Zowel aan de noord- als zuidzijde worden de invoegstroken van de Havenlaan verlengd. Vanaf de op- en afrit naar de Lentestraat en de Kempenstraat tot aan het kruispunt met de Westerring verbreden we de baanvakken, zo kunnen zowel autoverkeer als de trambus er op een veilige manier rijden. De volledige linkerrijstrook wordt hierbij vernieuwd. Tussen de Ginderoverstraat en de Havenlaan zal je 90 km/u mogen rijden.  Het groene karakter van de omgeving wordt versterkt, zo worden er 109 extra bomen aangeplant in de middenberm.