Omgevingsvergunning Koning Boudewijnlaan goedgekeurd

05-04-2023

De vergunning voor de herinrichting van de Koning Boudewijnlaan werd in 2022 aangevraagd en is in het voorjaar van 2023 goedgekeurd. 

Om de elektrische trambus zo snel mogelijk te kunnen inzetten, worden eerst een aantal quick wins uitgevoerd. De eerste daarvan is een segment van de Koning Boudewijnlaan in Hasselt. Er wordt een vrije bedding aangelegd en de weg krijgt een veel groener en veiliger karakter.  

Voor de werken is de procedure voor het aanstellen van een aannemer lopende. De aannemer zal spoedig aangesteld worden zodat de voorbereidingen voor de uitvoering van de werken kunnen starten. Zodra de startdatum van de werken gekend is, volgt er opnieuw communicatie.

 

Welke werken?

Het segment van de Koning Boudewijnlaan tussen de Elfde Liniestraat en de Voorstraat wordt heringericht. Dit is momenteel een sterk verharde verkeersruimte. Het grootste deel van de beschikbare plaats is ingenomen door parkeerplaatsen langs de rijweg en schuinparkeerplaatsen langs een ventweg. 

Er is momenteel ook geen aparte busbaan voor openbaar vervoer, in tegenstelling tot het deel ervoor en erna, waar wél een aparte bedding voor bussen voorzien is.  

De Koning Boudewijnlaan is een belangrijke toegang tot de stad. Er wordt een vrije bedding aangelegd en de weg krijgt dankzij de heraanleg een veel groener en veiliger karakter.