Info- en inspraakmoment voor Maasmechelaars op 27 maart

15-03-2023

De nieuwe trambusverbinding vraagt heel wat infrastructuurwerken in Maasmechelen. De plannen worden steeds duidelijker. Het centrum zal de komende jaren een metamorfose ondergaan. Bij de aanleg van de vrije bedding wordt de doortocht in Maasmechelen van gevel tot gevel heraangelegd. We hebben daarbij aandacht voor de verschillende weggebruikers, leefkwaliteit en groen. Hierover willen we graag het gesprek aangaan met de Maasmechelaars.

Kom naar het info- en inspraakmoment
Op het info- en inspraakmoment informeren we over de herinrichtingswerken ter hoogte van het op- en afrittencomplex en de omgeving van de eindhalte Terhills. We gaan in daloog over het tracé dat dwars door het centrum gaat en polsen graag naar de noden. Zo verzamelen we waardevolle input voor de herinrichting.

Praktisch

  • Maandag 27 maart tussen 17 en 20 uur doorlopend.
  • In het Cultuurcentrum (Koninginnelaan 42, Maasmechelen)
  • Schrijf je vooraf in, zo weten we hoeveel mensen te verwachten.