Omgevingsvergunning middenspanningskabine station Hasselt verleend

2-2-2024

De omgevingsvergunning is verkregen voor de constructie van een middenspanningskabine aan het station Hasselt voor de trambuslijn tussen Hasselt en Maasmechelen. Om de nieuwe elektrische trambussen in te zetten op het tracé moeten de voertuigen kunnen laden. De laadinfrastructuur op de eindhaltes zal hiervoor zorgen.

 

Nieuwe perrons aan het station

Nu kan er gestart worden aan de bouw van nieuwe perrons voor deze lijn. De elektrische trambus zal hier niet alleen vertrekken en eindigen, maar ook kunnen opladen. De voertuigen zullen halteren in de noordelijke zone van het station, daar is ruimte voor twee trambussen voorzien. Om de trambus te kunnen laten wegrijden, zal de verharding aangepast worden ter hoogte van het gerechtsgebouw. De trambus zal laden aan de halte. Er komt hiervoor een middenspanningskabine die verwerkt wordt in het talud, achter de keermuur aan de Grote Breemstraat.

 

Halteomgeving

Er zal ook zal een groene berm en nieuwe, herkenbare schuilinfrastructuur worden aangelegd. Zo kunnen reizigers aangenaam wachten. De locatie van het fietsherstelpunt blijft behouden, maar om de nieuwe halte te kunnen aanleggen zullen enkele fietsenstallingen verplaatsen. De NMBS heeft plannen om een nieuwe fietsenstalling op te trekken naast het stationsgebouw. Dit garandeert, ook voor de toekomst, voldoende fietsparkeerplaatsen in de buurt van het station.

De bussen van De Lijn zullen blijven circuleren volgens de logica van het bestaande busstation. Perron 8 krijgt een nieuwe locatie. Zo kan daar een veilige, comfortabele oversteek komen voor voetgangers en fietsers die van het station naar de trambushalte, fietsenstalling of verder naar de Koningin Astridlaan willen gaan. Verder zal een brede voetgangers- en fietserszone worden aangelegd. De huidige Kiss & Ride bevindt zich ter hoogte van de nieuwe halte voor de trambus en zal daarom verhuizen richting de Frans Massystraat.

 

Masterplan station Hasselt

In een latere fase zal de hele stationsomgeving van Hasselt een grondige make-over krijgen op basis van het masterplan voor de stationsomgeving. Het opzet is om meer woon- en leefkwaliteit te bieden in de stationsomgeving en er een multimodaal verkeersknooppunt van te maken. De stationsomgeving wordt een volwaardige entreeruimte voor stad Hasselt.

Intussen wordt een aannemer aangesteld om de werken uit te voeren. Van zodra de beroepsprocedure afgelopen is, zullen de werken kunnen starten.