Doorstart voor nieuwe HOV lijn tussen Hasselt en Maasmechelen

20-07-2021

Vlaamse regering geeft groen licht voor vervolgstappen binnen Spartacusproject

De Vlaamse regering heeft kennisgenomen van de haalbaarheidsstudie voor het tracé op Spartacus Lijn 1 en van het onderzoek dat gevoerd werd voor Spartacus Lijn 2 rond een versnelde uitrol over een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) systeem via een trambus. Beide studies zijn positief bevonden en zorgen dat de volgende stappen mogelijk zijn. Voor Spartacus Lijn 1 heeft de studie aangewezen dat het Boulevard een technisch haalbaar tracé is. Voor Lijn 2 werden de vervolgstappen in kaart gebracht. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Limburg snakt naar kwaliteitsvol openbaar vervoer. Uit de studie blijkt dat de trambus voor Lijn 2 een groot reizigerspotentieel heeft, dat is goed nieuws. We zetten hiermee ook in op de belangrijke modal shift in Vlaanderen. Door nu definitief verder te werken voor Spartacus Lijn 1 op het Boulevard-tracé zorgen we voor een betere ontsluiting van Hasselt.”

DOORBRAAK LIJN 2 HASSELT-MAASMECHELEN: GROTE RING-TRACÉ

Positieve impact trambus als HOV op duurzame mobiliteit in regio

In mei 2020 besliste de Vlaamse Regering om de Werkvennootschap een opdracht te geven om voor Lijn 2 een versnelling hoger te schakelen en een HOV-verbinding tot stand te brengen. De Werkvennootschap heeft ondertussen de studie naar het potentieel van de trambus op Spartacus Lijn 2 afgerond: “Uit dat onderzoek blijkt onder meer dat de trambus als HOV-lijn een significant groter reizigerspotentieel heeft dan de bestaande buslijn 45. Zo blijkt uit de doorrekeningen dat de HOV-lijn 54% meer opstappers aantrekt”, duidt minister Peeters. De introductie van een HOV-lijn heeft dus een positieve impact op het duurzaam verplaatsingsgedrag tussen Hasselt en Maasmechelen. Zo komen er in de ruimere regio meer verplaatsingen met het openbaar vervoer.”

Snelle regionale verbinding

Het doel van de HOV-lijn blijft een snelle regionale verbinding tussen de belangrijkste attractiepolen op het tracé, zoals het station van Hasselt, de universitaire campus in Diepenbeek, het station van Genk en Maasmechelen Village & Terhills. Daarnaast beoogt de verbinding een zo groot mogelijk reizigerspotentieel langs het tracé te bedienen. Het besliste tracé uit 2014 is daarbij als uitgangspunt gehanteerd, maar verder geoptimaliseerd in functie van het reizigerspotentieel. Zo worden twee bijkomende haltes toegevoegd: Genk-Zuid en de Bloemenlaan in Maasmechelen. Dat brengt het totaal op 14 haltes.

Lijn 2 op Grote Ring-tracé in Hasselt

In Hasselt zal het station bediend worden want het onderzoek benadrukte het reizigerspotentieel hiervan. Vanaf de universitaire campus Diepenbeek volgt de HOV-verbinding een gemeenschappelijk tracé met Spartacus Lijn 1 tot aan de halte Elfde Liniestraat. Daarna volgt ze niet langer de Kleine Ring of Groene Boulevard zoals Spartacus Lijn 1, maar de Grote Ring tot aan het station in Hasselt. “Het Grote Ring-tracé heeft ongeveer +14% meer opstappers t.o.v. de Groene Boulevard. Het belang van een goede verknoping van de andere Spartacuslijnen blijkt uit het onderzoek, ook met Spartacus Lijn 3 (Hasselt-Noord Limburg)”, zegt minister Peeters. De halte R71x N74 (Kempische Poort) op de Grote Ring valt op met een groot aantal opstappers. Een groot aandeel van deze reizigers zijn overstappers, vermoedelijk studenten die vanuit het noorden van Limburg zullen pendelen naar de campus. Deze instroom benadrukt het belang van de verknoping van de twee lijnen. Tot slot wordt de frequentie in Maasmechelen verhoogd naar vier per uur, zodat er elk kwartier een trambus tussen Hasselt en Maasmechelen rijdt.

Jo Brouns, Vlaams parlementslid en burgmeester Kinrooi: “Hiermee zetten we belangrijke stappen vooruit voor meer en sneller openbaar vervoer. Spartacus lijn 2 moet voor de mensen van het Maasland een echt alternatief worden. Een vrije bedding over het volledige traject is hiervoor een cruciale randvoorwaarde die we zo snel mogelijk moeten realiseren om de nodige reistijdwinst te kunnen boeken en zo ook in het Maasland naar een modal shift te kunnen gaan”

Dat resulteert in deze haltes:

 • Hasselt Station
 • Hasselt Herkenrode
 • Hasselt R71xN74
 • Hasselt Elfde Linie
 • Hasselt Provinciehuis
 • Campus Diepenbeek
 • Genk Zuid
 • Genk Station
 • Genk Shopping
 • Genk Heempark
 • Maasmechelen Park&Ride
 • Maasmechelen Gemeentehuis
 • Maasmechelen Bloemenlaan
 • Maasmechelen Village-Terhills

Snelle realisatie Lijn 2

Om versneld aan de hoge nood aan hoogwaardig openbaar vervoer tegemoet te komen wordt gefaseerd gewerkt. Minister Peeters: “Ik heb aan De Werkvennootschap de opdracht gegeven om te starten met de eerste fase van de uitvoeringswerken waarin via een eerste reeks kortetermijnmaatregelen of ‘quick wins’ al de helft van de vrije bedding gerealiseerd wordt. De meer ingrijpende werkzaamheden, zoals de doortochten in Hasselt, de universitaire campus Diepenbeek, Genk en Maasmechelen, worden ondertussen verder bestudeerd en voorbereid om ze in een tweede fase te realiseren. We streven hierbij naar een breed gedragen oplossing en gaan de dialoog aan met de lokale besturen en andere stakeholders.”

Marino Keulen, Vlaams parlementslid en burgemeester Lanaken: “Het Spartacus-verhaal gaat naast betere mobiliteit ook over politieke geloofwaardigheid. Het staat al sinds 2004 in het Vlaamse Regeerakkoord. Nu moeten we dan ook doorzetten. Er is geen discussie mogelijk over de nood aan hoogwaardig openbaar vervoer in Limburg. Onze provincie is op dat vlak al jaren vragende partij. Zeker het noordoostelijk en oostelijk deel van Limburg zijn ondermaats ontsloten. Het Spartacusproject is dan ook een kans die we met beide handen moeten grijpen.”

Aankoop trambus-toestellen en laadinfrastructuur

De HOV-verbinding met trambus van Hasselt naar Maasmechelen (Spartacus Lijn 2) zal uitgebaat worden door VMM De Lijn. Aan De Lijn wordt gevraagd om een bestek op te maken voor de bestelling van de nodige trambussen en laadinfrastructuur, in nauw overleg met De Werkvennootschap. Omdat geopteerd wordt voor de meest duurzame voertuigen die volledig elektrisch rijden, zal er zowel in de stelplaats van VVM De Lijn, als op de eindpunten van de HOV-lijn, laadinfrastructuur voorzien worden. De stelplaats in Winterslag zal hiervoor eveneens aangepast worden.

Minister Peeters reageert tevreden: “Het gevoerde onderzoek bevestigt dat er nood is aan een hoogwaardige verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen. We willen nu snel schakelen en geven meteen de opdracht om te starten met de eerste fase van de uitvoering en de aanbesteding voor de trambussen.”

Door het aanleggen van een vrije en kwaliteitsvolle busbaan over het hele tracé wordt de mogelijkheid gecreëerd om op lange termijn in te zetten op innovatieve oplossingen zoals het ART (Autonomous Rail rapid Transit) systeem, een systeem dat de kwaliteit en uitstraling van een tram combineert met de flexibiliteit van een trambus.

Website en facebookpagina

De beslissing van de Vlaamse regering betekent een doorstart voor de verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen. Minister Peeters wil de inwoners uit de regio graag betrekken bij het project. Daarom wordt er een mobiliteitsenquête gelanceerd die peilt naar het potentieel van de lijn en de verwachtingen over hoogwaardig openbaar vervoer.

De enquête en meer info zijn terug te vinden op de nieuwe website en facebookpagina:

LIJN 1 OP BOULEVARD-TRACÉ IN HASSELT

De Vlaamse regering heeft zich ook over Lijn 1 gebogen over de haalbaarheidsstudie rond het Boulevardtracé in Hasselt.

Binnen Spartacus Lijn 1 Hasselt – Maastricht, wordt er ook verder gewerkt door de VVM De Lijn, die dit dossier trekt in opdracht van de Vlaamse regering. “Nu uit de haalbaarheidsstudie rond het Boulevard-tracé blijkt dat dit tracé technisch haalbaar is, zorgen we ervoor dat heel Hasselt wordt ontsloten door kwaliteitsvol openbaar vervoer. Niet alleen goed voor de inwoners van Hasselt, maar voor alle pendelaars van en naar Hasselt”, zegt minister Peeters.

Steven Vandeput, Vlaams parlementslid en burgmeester stad Hasselt: “Hasselt blijft groeien als studenten- en belevingsstad. Vandaar is een goede ontsluiting van onze provinciehoofdstad absoluut noodzakelijk. We brengen onze pendelaars daar waar de vraag het grootst is: op onze Groene Boulevard. Spartacus Lijn 1 zal met het verkeer mee rijden en vier haltes aandoen. De halte Elfde-Liniestraat bedient onze alsmaar groeiende studentenbuurt. De halte aan de Capucienenstraat ligt op een steenworp van ons winkel-wandelas, het stadhuis en de Grote Markt. Via de halte aan het Molenpoortplein wordt de verbinding met de Blauwe Boulevard gemaakt en de halte Bampslaan zorgt voor een perfecte aansluiting op ons station. Door hoogwaardig openbaar vervoer met een hoge frequentie in te passen op onze Groene Boulevard kunnen we regionale buslijnen weren en verbeteren we de doorstroming voor lokaal verkeer.”

De Vlaamse regering gaf tevens de opdracht te onderhandelen met de Nederlandse partners en het dossier in het najaar terug te agenderen.