Omgevingsvergunning voor N75 in Genk goedgekeurd

06-04-2023

De omgevingsvergunning voor de N75 in Genk werd eind 2022 aangevraagd en is in het voorjaar van 2023 goedgekeurd. 

Om de elektrische trambus tussen Hasselt en Maasmechelen zo snel mogelijk te kunnen inzetten, worden eerst een aantal quick wins uitgevoerd. Eén daarvan is de N75 in Genk.  

Voor de werken is de procedure voor het aanstellen van een aannemer lopende. De aannemer zal spoedig aangesteld worden zodat de voorbereidingen voor de uitvoering van de werken kunnen starten. Zodra de startdatum van de werken gekend is, volgt er opnieuw communicatie.

Welke werken? 

Er worden busbanen aangelegd op de Europalaan op het gedeelte tussen de Oosterring (N750) en de E314. De bestaande pechstroken langsheen de rijweg (van 2 rijstroken in elke richting) worden omgevormd tot een vrije bedding. Daarop zal de trambus ongehinderd door ander verkeer kunnen rijden. De aansluitingen van de Neerzijstraat en Brakenstraat op de N75 blijven behouden. ook het aantal rijstroken voor auto’s en vrachtwagens blijft behouden. 

Er zijn aanpassingswerken nodig aan de rijweg en de taluds ter hoogte van de kruising Waterstraat. De werken bieden de kans om het regenwater op de N75, dat momenteel in de riool belandt , af te koppelen en te laten infiltreren in de bodem. Grachten en een plaatselijke riolering zorgen voor een duurzamer waterbeheer.