Info- en inspraakmoment voor Maasmechelaars op 27 maart

05-04-2023

De aanleg van 5,5 km vrije bedding voor de nieuwe trambusverbinding vraagt heel wat infrastructuurwerken in Maasmechelen. Bij de aanleg van de vrije bedding wordt de doortocht in Maasmechelen van gevel tot gevel heraangelegd. Hierover gingen we het gesprek aan met de Maasmechelaars tijdens een info- en inspraakmoment op 27 maart in het cultuurcentrum. Zo’n 300 bezoekers kwamen langs.

Informeren en participeren

Bezoekers kregen informatie over de herinrichtingswerken ter hoogte van het op- en afrittencomplex en de omgeving van de eindhalte Terhills. Daarnaast gingen we in dialoog over het tracé dat dwars door het centrum gaat om te polsen naar wat er leeft. Waar zien Maasmechelaars kansen? Wat zijn de knelpunten? Welke ideeën en suggesties hebben ze?

Wat leeft er bij Maasmechelaars?

De voornaamste vragen van de Maasmechelaars gingen over de doorstroming op de Rijksweg. Om een vrije bedding te voorzien zal de Rijksweg heringericht worden van twee rijstroken in elke richting, naar één rijstrook in elke richting. De vrees leeft dat de omliggende buurten sluipverkeer te verwerken zullen krijgen en dat de Rijksweg nog drukker zal worden. Om het verkeer anders te geleiden zijn er circulatiemaatregelen opgenomen in het plan. Dat mensen hierdoor soms zouden moeten omrijden viel bij sommigen moeilijk.

Mensen maakten zich ook zorgen over de bereikbaarheid van de brandweer en hulpdiensten. Die bezorgdheid kon snel worden weggenomen want brandweer en hulpdiensten mogen  gebruik maken van de vrije bedding.

In de plannen is er veel aandacht voor voetgangers en fietsers en de verkeersveiligheid, voornamelijk in de buurt van scholen. Dit kon op bijval rekenen bij de aanwezige Maasmechelaars. Verkeersveilige oversteken met brede voet- en fietspaden werden toegejuicht.

Het groenere karakter werd door verschillende bezoekers als een groot pluspunt ervaren. Mensen zagen ook de meerwaarde van extra pleintjes, ruimte voor terrassen aan horeca en handelszaken.

De bezoekers van het inspraakmoment vroegen veel aandacht voor langsparkeren, zowel voor handelszaken als ter hoogte van woningen zonder huidige parkeerplaats.

Verder klonk er een duidelijke vraag om de trambus ook na 22 uur te voorzien zodat inwoners die laat werken, nog vlot thuis raken.

Volgende stappen

Met al deze waardevolle input voor de herinrichting gaat het studieteam aan de slag. Bij het verfijnen van de plannen houden ze zoveel mogelijk rekening houden met alle gemaakte opmerkingen. Een vlotte doorstroming garanderen is een belangrijk aandachtspunt, het studieteam werkt daarom bijkomende verbeteringen van kruispunten en extra circulatiemaatregelen uit. Tegen september zal de eerste fase van het studiewerk afgerond zijn. Dan zal het voorontwerp klaar zijn om op te nemen in de startnota. Nadien volgt nog een communicatiemoment voor de inwoners van Maasmechelen waarin zal teruggekoppeld worden over de stand van zaken.

Vervolgens worden de details verder uitgewerkt die zullen worden vastgelegd in de projectnota. Die zal klaar zijn in het voorjaar 2024.

De werken zullen ten vroegste kunnen starten 2025 – 2027.

 

Kon je er niet bij zijn?

Je kunt nog tot 1 mei digitaal je mening te geven via ‘Maasmechelen Meemaken’.