Eerste vergunning aangevraagd voor deel van trambusverbinding

08-09-2022

De Werkvennootschap heeft de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor een deel van het tracé van de nieuwe trambusverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen. Dit is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer tussen Hasselt en Maasmechelen. Om de elektrische trambus zo snel mogelijk te kunnen inzetten, worden eerst een aantal quick wins uitgevoerd. De eerste daarvan is een segment van de Koning Boudewijnlaan in Hasselt. Er wordt een vrije bedding aangelegd en de weg krijgt een veel groener en veiliger karakter.  Er komt ook een Hoppinpunt ter hoogte van de Elfde Liniestraat.

Met de trambus van Hasselt naar Maasmechelen in minder dan een uur

Het tracé van de nieuwe verbinding voor de trambus tussen Hasselt en Maasmechelen is totaal 39 km lang en telt 14 haltes. Bedoeling is dat de trambus in minder dan een uur dit traject kan afleggen. Er staan heel wat infrastructuurwerken op stapel om overal een vrije bedding aan te leggen. Zo hoeft het voertuig niet te laveren tussen het ander verkeer. Het volledige tracé aanleggen vraagt heel wat studiewerk, procedures en investeringen. De realisatie is daarom opgedeeld in verschillende fases. Bedoeling is om de trambus in 2024 al op zijn eerste stukken eigen bedding te laten rijden. In elke gemeente waar de trambus rijdt kan er versneld een deel van het tracé aangelegd worden. De eerste quick win ligt op de Koning Boudewijnlaan in Hasselt. De andere segmenten waarop op korte termijn ingrepen gepland zijn, de N702 Universiteitslaan, Diepenbeek en de N75 in Genk.

Herinrichting Koning Boudewijnlaan in Hasselt

De trambus zal vertrekken aan het station van Hasselt en rijdt vervolgens via de Grote Ring. Aan de Elfde Liniestraat buigt het tracé af naar het centrum van Hasselt en loopt dan verder via de Koning Boudewijnlaan richting Diepenbeek. 

Het segment van de Koning Boudewijnlaan tussen de Elfde Liniestraat en de Voorstraat wordt heringericht. Dit is momenteel een sterk verharde verkeersruimte. Het grootste deel van de beschikbare plaats is ingenomen door parkeerplaatsen langs de rijweg en schuinparkeerplaatsen langs een ventweg. Er is momenteel ook geen aparte busbaan voor openbaar vervoer, in tegenstelling tot het deel ervoor en erna, waar wél een aparte bedding voor bussen voorzien is. 

De Koning Boudewijnlaan is een belangrijke toegang tot de stad. Er wordt een vrije bedding aangelegd en de weg krijgt dankzij de heraanleg een veel groener en veiliger karakter.  Er komt ook een Hoppinpunt ter hoogte van de Elfde Liniestraat. Trambus- en busreizigers kunnen hier afstappen en via een aantrekkelijke promenade tussen de bomen rechtstreeks naar het centrum wandelen. Het halteplein krijgt een wachtkiosk en een luifel en wordt zo een volwaardige ontvangstruimte. Op dit nieuwe vervoerknooppunt komen er beschutte fietsenstallingen en deelsystemen zoals e-steps en fietsen. Zo kan je ervoor kiezen om vlot de laatste kilometers naar je eindbestemming af te leggen met de fiets of de e-step.

Van aanvraag tot eerste spadesteek

Om de Koning Boudewijnlaan te kunnen herinrichten is een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag hiervoor werd ingediend op 2 september 2022 bij de stad Hasselt. In het najaar volgt een openbaar onderzoek en begin 2023 valt de beslissing over de vergunning. Als alles vlot verloopt zouden de effectieve werken dan kunnen starten medio 2023.