Concept trambusbaan tussen Koninginnelaan en Terhills klaar

28-6-2024

De plannen voor het trambustracé tussen de Koninginnelaan en Terhills zijn op hoofdlijnen uitgewerkt. Er komt een aparte trambusbedding en een halte aan het M2 Shopping Center. Meer groen, nieuwe brede, comfortabele fietspaden en veilige kruispuntoplossingen zorgen voor een betere leefomgeving. In een volgende fase wordt er gewerkt aan een concreet ontwerpplan.

Aanleg trambusbaan in verschillende fasen

De trambus tussen Hasselt en Maasmechelen zal zo veel mogelijk in eigen bedding rijden. Tegelijk krijgt de omgeving ook een upgrade: er wordt gezorgd voor betere fiets- en voetgangersinfrastructuur, meer groen en de haltes worden ingericht als Hoppinpunten. Die ruimtelijke ingrepen vragen heel wat overleg, studiewerk, procedures en investeringen. Het project wordt daarom in verschillende fasen gerealiseerd.

Plannen voor Koninginnelaan tot Terhills

Nu is het concept klaar voor het stuk tussen de Koninginnelaan en Terhills. De trambus rijdt via een nieuwe doorsteek vanuit de Koninginnelaan richting de Ontsluitingsweg. Vervolgens loopt het trambustracé parallel met de Ontsluitingsweg om via de Kolenmijn Limburg-Maaslaan de eindhalte Terhills te bereiken.

Halte M2 Shopping Center

Tussen de Koninginnelaan en Terhills zal de trambus stoppen aan het M2 Shopping Center. De halte ontsluit de Eisden-Tuinwijk en zal vlot bereikbaar zijn te voet en met de fiets. Zo wordt er ook nagedacht over nieuwe bijkomende fiets- en voetgangsverbindingen tussen het centrum van de Tuinwijk en de halte. Een nieuwe voetgangers- en fietsbrug over de Ontsluitingsweg verbindt de halte met het jaagpad langs de vaart en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen langs het water.

Meer groen

Er komt meer groen rond het trambustracé en de halte. Er wordt ingezet op het Maasmechelse concept van ‘rewilding’ met zoveel mogelijk wilde natuur, bloemenweides en zo weinig mogelijk verharding.

Aandacht voor vlot verkeer

In de verdere uitwerking van de plannen zal er ook aandacht zijn voor een vlotte verkeersdoorstroming. Zo komen er compacte en veilige kruispuntoplossingen en wordt er gezorgd voor een vlotte afwikkeling van het wegverkeer van en naar de Ontsluitingsweg. Waar mogelijk worden ook de wijkcirculatie en toegangen van de shoppingsite en de parkeerzones van Patro Eisden mee geoptimaliseerd.

Volgende stappen

Het concept wordt nu verder uitgewerkt tot een concreet ontwerpplan. In een latere fase wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en komt er een openbaar onderzoek. De start van de werken is voorzien na 2025.