Campus Diepenbeek: omgevingsvergunning aangevraagd

23-02-2024

 

23/02/2024 Een nieuwe stap is gezet richting hoogwaardig openbaar vervoer in Limburg. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de aanleg van een vrije busbedding met centrale halte op de campus van Diepenbeek. De nieuwe trambus zal vanuit Hasselt via een eigen bedding door de campus rijden, richting Maasmechelen via Genk. Ook de omgeving rond de bedding krijgt een upgrade met extra wandelpaden, vernieuwde fietssnelwegen en een centraal halteplein.

Het tracé

Vanuit Hasselt rijdt de trambus via een nieuwe vrije busbedding langs de Universiteitslaan de campus binnen. Op de campus volgt de trambus een eigen traject tot aan het nieuwe halteplein. Vervolgens rijdt de trambus via de huidige Agoralaan richting Campuslaan. De Agoralaan wordt autovrij gemaakt en ingericht als een groene boulevard met trambusbedding en fietssnelweg. De rotonde aan de Agoralaan wordt een viertakskruispunt, waarbij (tram)bussen voorrang krijgen dankzij slimme verkeerslichten.

De halte komt in het hart van de campus, centraal tussen de verschillende hogescholen en de universiteit. Aan deze halte stoppen ook de reguliere buslijnen en is op termijn een overstap op lijn 1 richting Maastricht mogelijk.

De provincie Limburg zal in het kader van het masterplan van de campus een nieuwe ontsluitingsweg voorzien voor auto- en vrachtverkeer dat in de toekomst niet meer langs de Agoralaan de campus zal in- en uitrijden.

 

Het deel van het tracé tussen Hasselt en Campus Diepenbeek

Het halteplein

Het centrale halteplein wordt de ontvangstlobby van de campus. Alle perrons worden beschut door hoogwaardige luifels. De fietsenstallingen en het zuidelijke perron zijn gekoppeld met eenzelfde overkoepelend dak. Zo kan de reiziger bij regen of wind schuilen en overstappen in de best mogelijke omstandigheden. Zowel de trambus als de reguliere bus halteren aan de perrons. Reizigers kunnnen zo vlot en zonder tijd te verliezen van het ene voertuig op het andere overstappen, of gebruik maken van fiets- en andere deelsystemen.

Een testopstelling van de luifel is te bezichtigen aan het kruispunt van de Agoralaan en het Wetenschapspark, naast het Applicatiecentrum Beton en Bouw.

Visualisatie van de toekomstige halte op de campus

‘Ecocampus’ met autoluw karakter

De komst van de trambus past binnen het globale masterplan voor de campus van de provincie Limburg. “We willen de campus omvormen tot een belevingsvolle ontmoetingsplek voor alle Limburgers. Dat doen we door een groene parkboulevard in te richten op de Agoralaan met een trambushalte waar studenten comfortabel kunnen wachten op de trambus. Het is deel van ons breder plan om de hele campusomgeving duurzamer, groener en autoluw te maken., aldus Rik Kriekels, burgemeester van Diepenbeek.

Kom naar de infomarkt op 7 maart!

In kader van het openbaar onderzoek organiseert De Werkvennootschap een reizende infomarkt op donderdag 7 maart op de campus van Diepenbeek. Iedereen is welkom om de plannen in te kijken en rechtstreeks vragen te stellen aan het projectteam. Ook de provincie Limburg en De Lijn zullen aanwezig zijn.

Volgende stappen

 

Openbaar onderzoek

De omgevingsvergunning voor Campus Diepenbeek werd aangevraagd op 10 februari. Het openbaar onderzoek loopt van 2 tot en met 31 mei 2024 in gemeente Diepenbeek en van 3 mei tot en met 1 juni 2024 in stad Hasselt. Je kan de vergunningsaanvraag ook online raadplegen via het Inzageloket van de Vlaamse overheid. Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen zowel via gewone of aangetekende brieven als online worden ingediend.

Start van de werken

De start van de werken is momenteel gepland voor het najaar 2024. Eens de vergunning is goedgekeurd, zullen we meer zicht hebben op de verkeershinder en de fasering van de werken. Zodra dit duidelijk is, communiceren we via slimnaardecampus.be.